Aðgerðir í loftslagsmálum

Grípa til bráðra aðgerða gegn loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra

Helstu áskoranir

Hækkun hitastigs og áhrif á gróðurfar og lífríki

Súrnun sjávar og áhrif á lífríki í hafi

Hækkandi sjávarstaða

Aðgerðir í loftslagsmálum

Grípa til bráðra aðgerða gegn loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra

Helstu áskoranir

Hækkun hitastigs og áhrif á gróðurfar og lífríki

Súrnun sjávar og áhrif á lífríki í hafi

Hækkandi sjávarstaða

Hvað getum við gert?

 • Styðjið náttúverndarsamtök.
 • Gangið rétt frá öllum úrgangi.
 • Ekki nota einnota vörur.
 • Minnka pappírsnotkun.
 • Vera meðvituð um kolefnissporið og minnkið það.
 • Minnka notkun einkabílsins.
 • Flokka Rusl
 • Nýta sér hringrásarhagkerfið.
 • Forðist að kaupa vörur sem eru ekki framleiddar með sjálfbærum hætti, til dæmis vatnsfrekar landbúnaðarvörur frá löndum þar sem vatnsskortur.

Það sem Sameinuðu Þjóðirnar setja fram:

 • Auka viðbragðsáætlanir og forvarnir við vá af völdum loftslagsbreytinga og náttúruhamfara alls staðar í heiminum.

 • Ráðstafanir vegna loftslagsbreytinga verði að finna í landsáætlunum, stefnumótunum og skipulagi.

 • Menntun verði aukin til að vekja fólk til meðvitundar um hvernig mannauður og stofnanir geta haft áhrif og brugðist við loftslagsbreytingum, þar á meðal með snemmbúnum viðbúnaði og viðvörunum.

 • Efnd verði fyrirheit hátekjuríkja um 100 milljarða dala framlag, bæði frá hinu opinbera og einkaaðilum, í því skyni að aðstoða þróunarlönd við að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og stuðla að gagnsæjum aðgerðum. Jafnframt verði unnið sem fyrst að fjármögnun Græna loftslagssjóðsins svo að hann geti starfað af fullum krafti.

 • Finna leiðir til að skipuleggja og stjórna betur loftslagsaðgerðum í þeim þróunarlöndum sem skemmst eru á veg komin og þeim sem eru smáeyríki og leggja í því tilliti áherslu á konur, ungt fólk, byggðarlög og jaðarsamfélög.

Það sem yfirvöld leggja áherslu á: