Jafnrétti kynjanna

Jafnrétti kynjanna verði tryggt og staða allra kvenna og stúlkna styrkt

Helstu áskoranir

Kynjaskipting starfa á vinnumarkaði og kynbundið námsval

Misvægi kynja í efstu lögum atvinnulífsins

Draga markvisst úr kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi

Hækka hlutfall feðra sem tekur fæðingarorlof

Jafnrétti kynjanna

Jafnrétti kynjanna verði tryggt og staða allra kvenna og stúlkna styrkt

Helstu áskoranir

Kynjaskipting starfa á vinnumarkaði og kynbundið námsval

Misvægi kynja í efstu lögum atvinnulífsins

Draga markvisst úr kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi

Hækka hlutfall feðra sem tekur fæðingarorlof

Hvað getum við gert?

 • Styðjið jafnlauna baráttu kvenna.
 • Styðjið samtök sem berjast gegn kynbundnu ofbeldi.
 • Verið á varðbergi gagnvart eigin fordómum.
 • Gætið þess að heimilisverkin lenda ekki óhoflega á annan aðilann.

Það sem Sameinuðu Þjóðirnar setja fram:

 • Öll mismunun gagnvart konum og stúlkum verði afnumin alls staðar.

 • Hvers kyns ofbeldi gagnvart konum og stúlkum á opinberum vettvangi sem og í einkalífi, þ.m.t. mansal, kynferðisleg misneyting og misneyting af öðru tagi, verði ekki liðið og regluverk sem styður við ofbeldi afnumið.

 • Allir skaðlegir siðir, eins og barnahjónabönd, snemmbúin og þvinguð hjónabönd og limlesting kynfæra kvenna og stúlkna, verði lagðir niður.

 • Ólaunuð umönnunar- og heimilisstörf verði viðurkennd og metin með því að tryggja opinbera félagsþjónustu, innviði og stefnumörkun á sviði félagslegrar verndar og að ýtt verði undir sameiginlega ábyrgð innan fjölskyldunnar, þ.m.t. á heimilinu, eins og við á í hverju landi.

 • Tryggð verði virk þátttaka kvenna og jöfn tækifæri þeirra til að vera leiðandi við ákvarðanatöku á öllum sviðum stjórn- og efnahagsmála sem og á opinberum vettvangi.

 • Tryggð verði jöfn tækifæri og réttur allra til æxlunarheilbrigðis, eins og samþykkt var með framkvæmdaáætlunum alþjóðaráðstefnunnar um mannfjölda og þróun og kvennaráðstefnunnar í Beijing sem og niðurstöðum skýrslna sem unnar voru í kjölfar ráðstefna þar sem staðan var endurskoðuð.

 • Gerðar verði umbætur til að tryggja konum jafnan rétt á sviði efnahagsmála, eignarhalds á og yfirráða yfir landi og öðrum eignum, jafnan rétt á arfi og jafnt aðgengi að fjármálaþjónustu og náttúruauðlindum í samræmi við landslög.

 • Notast verði við tækniaðferðir, einkum upplýsinga- og fjarskiptatækni, í því skyni að styrkja stöðu kvenna.

 • Sett verði öflug stefna og raunhæf lög sem stuðla að kynjajafnrétti og styrkja stöðu kvenna og stúlkna á öllum sviðum.

Það sem yfirvöld leggja áherslu á:

 • Meðal markmiða laga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna er að gera öllum kleift, óháð kyni, að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf. Í 13. grein sömu laga er atvinnurekendum gert skylt að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að gera starfsfólki sínu kleift að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu, óháð kyni. Ráðstafanir þær skulu meðal annars miða að því að auka sveigjanleika í skipulagningu á vinnu og vinnutíma þannig að bæði sé tekið tillit til fjölskylduaðstæðna starfsfólks og þarfa atvinnulífs, þar með talið að starfsfólki sé auðveldað að koma aftur til starfa eftir fæðingar- og foreldraorlof eða leyfi úr vinnu vegna brýnna fjölskylduaðstæðna. Til þess að framfylgja þessu ákvæði skulu fyrirtækjum og stofnunum þar sem starfa 25 eða fleiri setja sér jafnréttisáætlun þar sem fram koma markmið og aðgerðir um hvernig lögunum verði framfylgt.